Topografia (în limba greacă: topos – loc, grafie – scriere ) este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului. Determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri.

Măsurătorile ce se fac teren împreună cu reprezentarea lor pe plan sunt numite ridicări topografice. Rezultatul concret al unei ridicări topografice este planul topografic , pe care punctele de pe suprafaţa terestră sunt redate prin cele trei coordonate x, y, h adică atât în plan cât şi în spaţiu.

Servicii de topografie oferite de catre Arhitect Suceava:

 • Realizarea studiilor topografice ale terenului pentru PUZ, PUD sau actualizarea planului topografic pentru PUG,
 • Realizarea studiilor topografice 2D si 3D ale terenului in vederea intocmirii diverselor proiecte tehnice de constructii de cladiri, cai de comunicatie , retele si pentru obtinerea autorizariei de construire,topografie.
 • Trasarea pe teren a diverselor elemente din proiectul de construire in timpul executiei lucrarilor de construire si verificarea pozitionarii corecte a elementelor din proiect,
 • Urmarirea comportarii in timp a constructiilor,
 • Marcarea in teren a limitelor administrative si a celor de intravilan cu borne topografice determinate ca pozitie cu aparatura de precizie.
 • Expertize topografice judiciare sau extrajudiciare;
 • Intocmirea planuri analogice (hartie) si digital (formate :dwg, dxf, etc.);
 • Intocmirea modelului analogic si digital 3D, incluzand curbe de nivel;
 • Profile longitudinale si transversale;Plan de situatie la platforme industriale;topografie.
 • Ridicari topograficepentru proiecte de parcuri eoliene si fotovoltaice.
 • Masuratori topografice privind studiile arheologice.
 • Planuri de situatie necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, topografie etc)
 • Trasarea axelor constructiilor si punctelor caracteristice ale constructiilor;
 • Transmiterea cotelor in groapa de fundare;
 • Transmiterea cotelor la nivelele superioare ale constructiilor;
 • Supravegherea comportarii cladirilor in timpul constructiei si dupa finalizarea acesteia
 • Pozitionare Imobile  in Google Earth
 • Asistenta topografica de santier.

Pentru mai multe informatii cu privire la lucrarile de topografie pe care le efectuam va rugam sa ne contactati!

Contacteaza-ne!